Ogłoszenia Kraków na Przekazik.pl > Muzyka i Edukacja > Kursy i Warszaty > Żuraw wieżowy górnoobrotowy

Archiwalne: Żuraw wieżowy górnoobrotowy

03.07.2018


Żuraw wieżowy uprawnienia na obsługę 1550 zł

Zorganizuję szkolenie dla operatorów żurawi wieżowych kategorii I Ż górnoobrotowych.
Po ukończeniu tego kursu mają Państwo uprawnienia na żurawie górnoobrotowe i dolnoobrotowe.

Kurs skończy się egzaminem przed Państwową Komisją Egzaminacyjną UDT.

Cena kursu: 1398 zł
Cena egzaminu: 152 zł (kwota ta nie jest wliczana do ceny kursu, gdyż wpłacana jest ona na konto Urzędu Dozoru Technicznego)
Razem za kurs: 1550 zł

* Uprawnienia te są bezterminowe oraz ważne na terenie całego kraju.

Kurs przeprowadzę na terenie Limanowej. .

Zakład Usług Technicznych
Sławomir Widzisz

34-600 Limanowa
ul. Bednarzy 4b
Tel. 662171840

Zapraszam do współpracy.

1550 zł