Ogłoszenia Kraków na Przekazik.pl > Muzyka i Edukacja > Kursy i Warszaty > Studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna

Archiwalne: Studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna

25.04.2019


Centrum IB w Krakowie zaprasza do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych na które prowadzona jest rekrutacja!Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymikoszt: 3400 zł

cena promocyjna do 20 maja: 3100 zł

Cel studiów:
Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji do zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.).

Adresaci:
Adresatami studiów są absolwenci min. studiów pierwszego stopnia posiadający przygotowanie pedagogiczne (zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane!).

Zapisy możliwe TELEFONICZNIE: 608102228

MAILOWO: ibc@ibcentrum.pl

oraz przez strony internetowe, gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje o studiach:

www.ibc.edu.pl
www.humanitas.edu.pl


Centrum IB sp. z o. o.

ul. św. Filipa 7/8,

31-150 Kraków

3100 zł