Ogłoszenia Kraków na Przekazik.pl > Muzyka i Edukacja > Kursy i Warszaty > Studia podyplomowe: Organizacja i zarządzanie ośw.

Archiwalne: Studia podyplomowe: Organizacja i zarządzanie ośw.

25.04.2019


Centrum IB w Krakowie zaprasza do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych na które prowadzona jest rekrutacja!ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄkoszt: 3000 zł

cena promocyjna do 20 maja: 2800 zł

Cel: Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnej i twórczej organizacji i zarządzania szkołą, placówką oświatową w nowej strukturze systemu edukacji, podnoszenia jakości pracy w placówkach oświatowych oraz planowania regionalnej polityki oświatowej.

Adresaci: Dyrektorzy szkół oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze w przedszkolach i innych placówkach oświatowo wychowawczych (centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia ustawicznego, ośrodki doskonalenia nauczycieli itp.
Kandydaci na stanowiska kierownicze w oświacie.
Nauczyciele zainteresowani doskonaleniem zawodowym, pragnący nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w edukacji.
Osoby zajmujące się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego.
Pracownicy nadzoru pedagogicznego, pracownicy organów prowadzących szkoły, animatorzy działań i organizacji oświatowych
Zapisy możliwe TELEFONICZNIE: 608102228

MAILOWO: ibc@ibcentrum.pl

oraz przez strony internetowe, gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje o studiach:

www.ibc.edu.pl
www.humanitas.edu.pl

Studia już ruszyły, jednak zapisy są nadal prowadzone

Centrum IB sp. z o. o.

ul. św. Filipa 7/8,

31-150 Kraków

2800 zł